Biologisk mangfoldighed

En verden, der skal udforskes!

Azorerne hører til den makaronesiske biogeografiske region, som også omfatter øgrupperne Madeira, De Kanariske Øer, Kap Verde og Selvagensøerne samt en del af Afrikas vestkyst. Botanikeren Philip Baker (1860) brugte oprindeligt kun navnet Makaronesien om øgrupperne Azorerne, Madeira, De kanariske Øer og Kap Verde.

Azorernes geologiske, geografiske og klimatiske forhold giver en stor alsidighed i forekomsten af enkeltstående biotoper, økosystemer og landskaber med mange livsmiljøer og en interessant mangfoldighed af arter, hvoraf nogle er endemiske.

Paisagens deslumbrantesFra hydrotermiske skorstene dybt nede i havet til bjerget Montanha do Pico, Portugals højeste punkt, kommer utallige organismer til live. Her finder man blandt andet bakterier, der er tusinde gange mindre end en milimeter, den 180 ton tunge blåhval, fugle der kun lever på Azorerne (såsom Acorerstormsvalen, hvis yngleområde findes på øen Graciosa, og den azoriske dompap, der lever i Serra da Tronqueira), leddyr, der bor i huler og vulkanske hulninger, eller endda planten Marsilea azorica, som findes i fugtige områder på øen Terceira. Disse er blot nogle eksempler på Azorernes enorme biologiske mangfoldighed.

Der findes omkring 400 identificerede algearter i øgruppen, 7 af dem er registreret som værende endemiske. Ud af de 460 fiskearter (fordelt på 142 familier) betragtes kun to som endemiske, selv om en betydelig del af fiskearterne nær kysten menes at være endemiske for Makaronesien.

Da Azorerne er et vigtigt overgangsområde mellem troperne og de tempererede områder i det nordlige Atlanterhav, fungerer disse øer som et yngle-, vokse- og hvileområde for mange havdyr. Azorerne har endda et stor alsidighed af vandrende arter, såsom fisk, havskildpadder, fugle og ca. 25 hvalarter.

I Azorernes landlige biota lever der omkring 4487 kendte arter og underarter af lavarter, planter og dyr. Leddyrene er den mest mangfoldige gruppe med 2227 optalte arter og underarter, hvoraf 267 er endemiske.

Der er også 947 kar-planter (heraf 68 endemiske), 632 lavarter (heraf 12 endemiske) og 438 mosser (heraf 9 endemiske).

PÃ¥ Azorerne lever der omkring 65 identificerede fuglearter, hvoraf 12 er endemiske. Dog er det kun 35 af disse arter, der bygger rede i regionen. Med hensyn til pattedyr er der kun to flagermusearter - den ene er endemisk: Nyctalus azoreum.

Der er 111 kendte arter af bløddyr, hvoraf 49 er endemiske, 80 arter af nematoder (2 er endemiske) og 21 arter af annelider. Alle disse arter lever i karakteristiske omgivelser, hvoraf nogle endda er sjældne, fra kysten til bjergene, i vulkaner, grotter, skove, enge, marker, sumpe, søer og vandløb.

Denne biologiske mangfoldighed berettiger det regionale netværk af beskyttede områder, der omfatter 124 beskyttede områder, hvoraf de 22 findes på øen Pico. Vi vil gerne fremhæve de 4 særligt bevarede områder og de 4 særligt beskyttede områder omfattet af netværket Natura 2000.

Picos vinavlerlandskaber er af UNESCO klassificeret som et verdensarvsområde.

Som led i UNESCOs program Mennesket og biosfæren blev øerne Corvo, Graciosa og Flores klassificeret som biosfærereservater.

Ilhéu de Vila Franca, São Miguel
© siaram.azores.gov.pt
Ilha Terceira
© siaram.azores.gov.pt
Cachalote
© Direitos reservados
Plutonia brumalis
© siaram.azores.gov.pt
Cagarro, Calonectris diomedea borealis
© siaram.azores.gov.pt
Garajau-rosado, Sterna dougallii
© siaram.azores.gov.pt
© siaram.azores.gov.pt